W Mediolanie w Palazzo Reale w 2013 roku odbyła się wystawa Modigliani, Soutine e gli artisti maledetti.

Wśród prezentowanych artystów znajduje się między innymi Eugeniusz Eibisch. 

Szczególy

 


Barwy mojego świata

O konkursie w Polskim Radiu 

Szczegóły


Ze sztalugami przy żniwie 

zbierasz widok tak dojrzały,

że zaświeci 

z płótna na powrót w słońce. 

Pejzaż,

Eugeniuszowi Eibischowi

Julian Przyboś

 


W Musée de l'Orangerie w Paryżu

do stycznia 2013 trwa wystawa

Chaima Soutine`a, przyjaciela

Eugeniusza Eibischa z czasów

paryskich.


 

 


 Eugeniusz Eibisch, wybitny artysta malarz, współtwórca nurtu kolorystycznego w Polsce, urodził się w 1896 roku w Lublinie.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Jacka Malczewskiego i Wojciecha Weissa. Od 1922 roku mieszkał w Paryżu, gdzie tworzył w kręgu Ecole de Paris. PrzyjaźŸnił się m.in. z Chaimem Soutinem, Rogerem Martinem du Gardem, którego zainspirował do stworzenia literackiej postaci Serge`a w powieœci Rodzina Thibault. Wystawiał  wgaleriach prezentujących Amadeo Modiglianiego, współpracował ze słynnym marszandem Zborowskim oraz z Galerią Bernheim.


W 1939 roku wrócił do Polski. Od 1945 roku był Rektorem Akademii Sztuk Pięknych Krakowie. W latach 1949-69 prowadził katedrę malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


Był laureatem wielu nagród , m.in. Nagrody Guggenheima. Uczestniczył w Biennale w Wenecji.

Zmarł w Warszawie w 1987 roku. Jego dzieła, m.in. przekazane jako dar artysty zapisem testamentowym do kolekcji muzealnych znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Krakowie. W 2007 w Muzeum Zamkowym w Lublinie odbyła się monograficzna wystawa profesora Eugeniusza Eibischa. Prace Eugeniusza Eibisch uwzględnione zostały między innymi w wystawach artystów z kręgu Ecole de Paris w Pinakotece w Paryżu i w Palazzo Vecchio we Florencji.  


Profesor Eugeniusz Eibisch powołał do istnienia Fundację imienia Swojej Żony, Franciszki. Celem Fundacji jest promocja wybitnie utalntowanych młodych artystów malarzy zachowujących w swojej twórczoœści wartoœci malarskie bliskie nurtowi koloryzmu i których działalnośœć artystyczna przyczynia się do rozwoju polskiego malarstwa.